Thêm nhiều cơ hội cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"; phối hợp đào tạo nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho học sinh, sinh viên. Theo đó, dự kiến sẽ hỗ trợ khởi nghiệp cho 12 triệu lượt học sinh, sinh viên.

Lễ kí kết ngày 22/7
Lễ kí kết ngày 22/7

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" (Đề án 1665).

 Đề án “Hỗ trợ Học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh, sinh viên và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Bên cạnh đó, cũng tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp vàn tìm kiếm và giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên để giới thiệu cho các nhà đầu tư. Tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp dự kiến sẽ hỗ trợ khởi nghiệp cho 12 triệu lượt học sinh, sinh viên gồm các hoạt động như: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm; tổ chức "ngày hội khởi nghiệp", diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp; kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với học sinh, sinh viên... Tổng kinh phí dự kiến gần 120 tỷ đồng, trong đó gần một nửa là nguồn kinh phí xã hội hóa.

 Tại buổi lễ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan đã ký kết thỏa thuận hợp tác, trong đó có phối hợp đào tạo nghề, tạo việc làm cho học sinh, sinh viên; trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận học sinh, sinh viên có đủ năng lực, kỹ năng nghề vào làm việc tại các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá