Thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

TP - Nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 6 bài học lý luận chính trị trên mạng internet bắt đầu từ 9 giờ sáng 28/10-15/11/2016.

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang công tác, lao động tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn. Thí sinh tham gia thi trực tuyến tại website: doanthanhnien.vn.

Thí sinh trả lời nhanh 25 câu hỏi trong vòng 15 phút, về các nội dung: Tìm hiểu kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; việc vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển KT-XH trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Tìm hiểu kiến thức 6 bài học lý luận chính trị; việc vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn sinh hoạt, học tập, lao động, công tác của đoàn viên, thanh niên...      

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng