Thu gom phế liệu gây quỹ giúp trẻ em nghèo

TP - Mỗi tháng, các cơ sở Đoàn của Huyện Đoàn Hậu Lộc (Thanh Hóa) sẽ tổ chức thu gom phế liệu để gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo.

Đông đảo đoàn viên thanh niên đã đến các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp để vận động thu gom phế liệu. Chỉ một ngày trong tháng 3/2016, các cơ sở Đoàn đã thu gom và gây quỹ được trên 13 triệu đồng. Ngoài việc gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo, hoạt động này còn nhằm giáo dục người dân ý thức bảo vệ môi trường, biết cách phân loại rác thải; mỗi đoàn viên thanh niên có thêm điều kiện chung tay bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới.  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng