Thu hút trí thức trẻ về nông thôn, miền núi

TP - Theo dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (gọi tắt là Đề án) mới đây của Bộ Tài chính, đội viên của Đề án được hỗ trợ ban đầu 10 tháng lương cơ sở.

Theo đó, nguồn ngân sách địa phương chi trả cho trí thức trẻ gồm: Tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản bảo hiểm y tế, thất nghiệp, các chế độ, chính sách thu hút khác theo quy định.

Về công tác tại các xã nông thôn, miền núi, trí thức trẻ được hỗ trợ, trợ cấp theo chế độ cán bộ, công chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, gồm: Hỗ trợ 10 tháng lương cơ sở; Với đội viên có gia đình chuyển đi theo, ngoài trợ cấp được hưởng lần đầu, được trợ cấp tiền tàu xe cho các thành viên trong gia đình, hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương cho hộ gia đình; Được hưởng trợ cấp tương đương mức phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng (gồm mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thâm niên). Thời gian hưởng chế độ này là thời gian thực tế trí thức trẻ làm việc tại xã và không quá 5 năm.

Thông tư quy định cụ thể các nội dung chi do ngân sách trung ương đảm bảo cho hoạt động truyền thông, tổ chức tập huấn triển khai tại các tỉnh tham gia Đề án... tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý, Thông tư được ban hành trong tháng 4 này.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá