TP HCM tuyển 100 công nhân đào tạo lãnh đạo

TP - Thành ủy TPHCM vừa thống nhất về quy hoạch tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân với yêu cầu đến cuối năm 2010 tuyển chọn khoảng 100 công nhân để đưa đi đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, sau đó bố trí công tác...

Đối tượng trong quy hoạch này là các công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý các phân xưởng, có tham gia hoạt động trong BCH công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở các doanh nghiệp, có độ tuổi dưới 30, có triển vọng...

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động TP, Ban Thường vụ Thành đoàn và các đảng ủy, các cơ quan liên quan xây dựng quy chế quy hoạch tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, đối với các công nhân sau khi được xét chọn vào diện được bố trí về biên chế dự trữ của Ban Tổ chức Thành ủy để cử đi đào tạo lý luận chính trị hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ. Kết thúc đào tạo sẽ điều động về công tác tại các cơ quan đảng, đoàn thể, sở ngành, quận-huyện.

Đối với sinh viên, sau khi xét chọn vào diện được bố trí làm việc tại doanh nghiệp ít nhất 3 năm, sau đó được điều động về biên chế dự trữ tại Ban Tổ chức Thành ủy để đào tạo theo quy trình như đối với công nhân.

Trong thời gian cử đi đào tạo, bồi dưỡng, các đối tượng trên được hưởng tiền lương cơ bản và khoản hỗ trợ thêm từ nguồn kinh phí đào tạo của Thành ủy mức 2 triệu đồng/người/tháng. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá