Trang web chống phân biệt nghề nghiệp

Thứ bảy tuần trước, một trong những trường luật hàng đầu Trung Quốc đã khai trương một dịch vụ trên mạng, nhằm bảo vệ quyền của những sinh viên đang kiếm việc làm và chống lại nạn phân biệt nghề nghiệp với thanh niên tại nơi làm việc.

Đây là lần đầu tiên dịch vụ kiểu này xuất hiện ở Trung Quốc.

Tân Hoa xã cho biết tại trang web, những người hiểu biết về luật pháp ở Trường Khoa học chính trị và luật Trung Quốc sẽ cung cấp lời khuyên và trợ giúp sinh viên trong việc chống lại nạn phân biệt nghề nghiệp.

Đồng thời trang web sẽ cung cấp thông tin về luật nghề nghiệp, giải thích những qui tắc nghề nghiệp và đưa ra những thông tin về cách sinh viên có thể bảo vệ quyền lợi khi kiếm việc.

Trong những năm gần đây, sinh viên đại học tìm việc khi thị trường lao động ngày càng thắt chặt đã gặp phải sự phân biệt của nhà tuyển dụng cũng như những ông chủ sử dụng lao động.

Tuy nhiên, họ không có cách bảo vệ quyền lợi của mình. Một bài báo trên Tân Hoa xã đưa ra một báo cáo cho thấy 74% sinh viên đại học ở Trung Quốc gặp phải nạn phân biệt nghề nghiệp.

Ma Kangmei, phó hiệu trưởng Trường Khoa học chính trị và luật Trung Quốc, đã tuyển dụng Yue Cheng (một luật sư nổi tiếng đang điều hành một trong những văn phòng luật hàng đầu ở Trung Quốc) cung cấp các dịch vụ cho chương trình tư vấn trên trang web.

Theo Trác Nhi
Tuổi trẻ/Tân Hoa xã

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá