Trẻ hóa thủ lĩnh - Trách nhiệm của Đoàn với giới trẻ

TP - Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với xã hội nói chung và giới trẻ Việt Nam nói riêng.

1.033 đại biểu dự Đại hội sẽ thảo luận dân chủ, tập trung trí tuệ  tập thể để quyết định nhiều công việc quan trọng cho  tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm tới.

Và điều rất quan trọng là:  Đại hội sẽ lựa chọn  bầu những người thực sự ưu tú vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa IX- đội ngũ thủ lĩnh thanh niên, đầu tàu lãnh đạo, chỉ đạo  để triển khai thực hiện cho được những chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội quyết định.

“Ban Bí thư T.Ư Đoàn nhiệm kỳ tới không có ai trên 40 tuổi và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cũng sẽ có tuổi trung bình dưới 35”- Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa VIII đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo về Đại hội hôm 10/12.

Đó là điểm rất đáng chú ý là Đề án nhân sự chuẩn bị cho khóa IX do BCH  T.Ư Đoàn khóa VIII chuẩn bị trình ra Đại hội đã thể hiện rõ sự mạnh dạn  trẻ hóa mạnh mẽ đội ngũ thủ lĩnh thanh niên ở cấp cao nhất. 

Điều đó có nghĩa là 6 trong số 8 Bí thư T.Ư Đoàn đương nhiệm sẽ không tham gia tái ứng cử; và ít nhất thêm  3 Ủy viên Ban Thường vụ cũng sẽ không tái ứng cử tại Đại hội lần này để nhường chỗ cho những người trẻ hơn.

Tất nhiên là người trẻ nhưng phải đầy đủ phẩm chất, năng lực và được tôi luyện qua thực tiễn. Xét ở góc độ tổ chức, đây thực sự là điểm đổi mới đầy trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với giới trẻ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội có chức năng là “trường học XHCN” của thanh niên; chức năng tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh, thiếu nhi.

Đồng thời Đoàn phải tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên từ đó mới phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam xung kích sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Muốn vậy, tổ chức Đoàn phải thật sự trở thành người bạn của thanh niên, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Để  Đoàn ngày càng phải thu hút được nhiều hơn những nhà khoa học trẻ, văn nghệ sỹ trẻ, trí thức trẻ, hoạt động của Đoàn không thể nặng theo “lối mòn kinh nghiệm” mà phải mang tính khoa học, hấp dẫn thanh niên.

Mà để làm được chức năng này, trước hết đội ngũ thủ lĩnh thanh niên phải là những người nêu gương sáng và quy tụ được thanh niên. Trước hết những thủ lĩnh thanh niên phải đồng hành với thanh niên-nhất là trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới như hiện nay.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa tới trẻ trung hơn thì sẽ rất thuận lợi. Bởi càng trẻ trung thì các thủ lĩnh thanh niên càng có được sự gần gũi, hiểu và chia sẻ với thanh niên nhiều hơn.

Họ có thể có cùng nhịp suy nghĩ với nhiều anh em thanh niên, có điều kiện  hơn để tiếp cận, đến với thanh niên ở mọi thành phần, mọi đối tượng, mọi khu vực và điều kiện khác nhau.

Tóm lại, giữa đội ngũ  thủ lĩnh thanh niên  và giới trẻ hiện nay hầu như không có khoảng cách quá lớn trong cả suy nghĩ và hành động.

Và sẽ rất tốt nếu trong cơ quan lãnh đạo của Đoàn có các doanh nhân, các nhà khoa học trẻ giỏi, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trẻ... vì như vậy, những biện pháp để động viên thanh niên làm kinh tế, tiến quân vào khoa học kỹ thuật... của Đoàn sẽ sát hơn.

Thủ lĩnh thanh niên không chỉ là những người giữ chức vụ lãnh đạo của Đoàn mà còn là biểu tượng của quá trình học tập, rèn luyện, lao động, chiến đấu của thanh niên trên các lĩnh vực hoạt động để khích lệ, tạo động lực cho thanh niên.

Bác Hồ từng  dạy “Cán bộ là cái gốc của công việc”, và “Cán bộ nào, phong trào đó”. Mạnh dạn trẻ hóa thủ lĩnh thanh niên- đó không chỉ là trách nhiệm tự thân của tổ chức Đoàn mà là trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với giới trẻ! 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá