Triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

TPO - Ngày 3/2, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu và hiện vật.

Triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam
Triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam - ảnh 1 Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam” diễn ra dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Triển lãm diễn ra đến ngày 9/2.
Triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam - ảnh 2 Tham dự khai mạc Triển lãm có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.
Triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam - ảnh 3 Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam” trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu và hiện vật. Qua đó, giới thiệu sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam.
Triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam - ảnh 4 Đồng thời chuyển tải các nội dung: Bối cảnh ra đời, các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng quy tụ, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp, trưởng thành về mọi mặt; cùng đồng bào cả nước tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc (1945-1975); Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-2019).
Triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam - ảnh 5 Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng, thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua; khơi dậy và bồi đắp niềm tin, lòng tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam - ảnh 6 Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam” diễn ra đến ngày 9/2.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá