TT-Huế: 10.000 đoàn viên ưu tú sẽ được kết nạp Đảng

TP - Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế ngày 29/5 cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh này vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

Theo đó, đến năm 2020, có thêm 10.000 đoàn viên ưu tú trên địa bàn được kết nạp Đảng; 100% thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

Đề án cũng đặt ra nhiều tiêu chí như: 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và 85% tổng số thanh niên còn lại của tỉnh được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa, đạo đức và lối sống lành mạnh trong trường học… 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng