T.Ư Đoàn ký kết phối hợp với Bộ Lao động TB&XH

TPO - Chiều 27/3, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh & Xã hội Đào Ngọc Dung ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2017-2020.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh & Xã hội Đào Ngọc Dung ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2017-2020.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh & Xã hội Đào Ngọc Dung ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2017-2020.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và xã hội về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, chính sách đối với người có công với cách mạng, bình đẳng giới, bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh thiếu niên.

Đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện và tham agia giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, phòng chóng tệ nạn xã hội, nghề nghiệp việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở, phát huy thế mạnh vai trò của Đoàn Thanh niên và ngành lao động trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ.

T.Ư Đoàn ký kết phối hợp với Bộ Lao động TB&XH  - ảnh 1

Theo chương trình ký kết, hai bên thống nhất tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thanh thiếu niên và xã hội về chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực liên quanh của ngành lao động, thương binh và xã hội.

Đồng thời, phối hợp triển khai các chương trình, hoạt động cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên; Tiếp tục triển khai chính sách đền ơn đáp nghĩa; nâng cao hiệu quả cá hoạt động đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường thực hiện quyền trẻ em; đẩy mạnh ác hoạt động phòng chống các tệ nạn trong thanh thiếu niên; nâng cao nhận thức, hành động của thanh thiếu niên và xã hội trong thực hiện công tác bình đẳng giới; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu đánh giá và đề xuất cơ chế, chính sách xã hội về thanh thiếu niên nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thanh thiếu niên phát triển toàn diện.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng