T.Ư Đoàn thành lập đoàn giám sát chuyên đề

TP - Ngày 10/4, Ban Bí thư T.Ư Đoàn thành lập các đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TƯ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”.

Theo đó, 6 đoàn kiểm tra do các đồng chí Bí thư T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn sẽ giám sát hoạt động của một số tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong thời gian tháng 4 và tháng 5/2017.

Mỗi tỉnh, thành Đoàn trong danh sách được giám sát lựa chọn 1 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị cấp cơ sở (trong đó có 1 cơ sở trực thuộc Đoàn cấp huyện được giám sát) để đoàn giám sát đi thực tế khảo sát tình hình hoạt động, các mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên tại địa phương.

Đoàn giám sát trao đổi làm việc với Ban thường vụ các tỉnh, thành Đoàn và đại diện các đơn vị được giám sát về kết quả giám sát và nội dung giám sát.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng