Vai trò, trách nhiệm của cán bộ trẻ

TP - Ngày 22/9 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội thảo “Phong trào “3 trách nhiệm” - vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trẻ”.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, dù triển khai trong thời gian chưa lâu nhưng nhiều địa phương đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức hiểu rõ mục đích của phong trào “3 trách nhiệm”, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, động viên cán bộ, công chức trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công việc.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng chỉ rõ một bộ phận cán bộ, công chức trẻ chưa chủ động trong việc tham mưu đề xuất, hiến kế các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của mình để làm tốt hơn nữa vai trò phục vụ nhân dân; chưa chủ động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trang bị các kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, buổi chiều cùng ngày Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Tại hội nghị, Ban tổ chức nhận được nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu về các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, giữ vững chủ quyền quốc gia; chủ động hội nhập quốc tế; các vấn đề đặt ra trong công tác thanh niên trong thời kỳ mới.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá