Xây dựng chính sách cho thanh niên tình nguyện

TPO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa giao Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tình nguyện của thanh niên vào Quý III năm 2015.

Xây dựng chính sách cho thanh niên tình nguyện

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan tiến hành tổng kết đánh giá hoạt động tình nguyện của thanh niên trong thời gian qua và các cơ chế, chính sách thu hút thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, Bộ cùng với các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện Đề án tổ chức và chính sách đối với thanh niên tình nguyện; đồng thời, nghiên cứu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tình nguyện của thanh niên vào Quý III năm 2015.

Được biết, trong 15 năm qua, hoạt động tình nguyện đã thu hút được đông đảo người dân tham gia; trong đó, chủ yếu là thanh niên (với trên 70 triệu lượt thanh niên), có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoạt động tình nguyện là môi trường tốt để thanh niên phát huy tinh thần đoàn kết, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, vươn lên lập thân, lập nghiệp, nhất là thanh niên sinh viên.

Với ý nghĩa đó, Đảng và Nhà nước đã và đang dần hoàn thiện khung pháp lý theo hướng tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy hoạt động tình nguyện.

Tuy nhiên, các chính sách hiện nay chủ yếu tập trung vào việc thu hút thanh niên tình nguyện tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực khó khăn, đặc thù; chưa có chính sách tổng thể để đẩy mạnh hoạt động tình nguyện của thanh niên và tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động này. Chính vì vậy, việc ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tình nguyện của thanh niên là rất cần thiết.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá