Xây dựng Luật đảm bảo sự hỗ trợ thanh niên tiếp cận chính sách

TPO - Ngày 19/8, tại Hà Nội, Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên và Nhi đồng của Quốc Hội phối hợp với Bộ Nội vụ, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi)”.

Xây dựng Luật đảm bảo sự hỗ trợ thanh niên tiếp cận chính sách

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ra những hạn chế, bất cấp của Luật thanh niên và các chính sách pháp luật liên quan đến than niên trong quá trình thực hiện. Đồng thời, tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp cách điều chỉnh Luật Thanh niên để phù hợp, đi vào cuộc sống; cách tổ chức quản lý nhà nước đối với thanh niên; thanh niên và độ tuổi thanh niên...

 Ông Nguyễn Thanh Hảo (Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương) cho rằng, dự thảo luật thanh niên (sửa đổi) lần này gồm 6 chương và 54 điều, có nhiều điểm mới so với Luật Thanh niên 2005, trong đó bổ sung quy định về Tháng Thanh niên; đối thoại thanh niên; về tham gia quản lý nhà nước và phản biện xã hội...

Tuy nhiên dự thảo vẫn chỉ tiếp cận với chính sách của nhà nước "cho" thanh niên mà chưa đề cập đến việc thanh niên vừa là chủ thể (tham gia xây dựng, quản lý) vừa là đối tượng thụ hưởng của chính sách.

Ông Hảo kiến nghị sửa đổi nội dung thanh niên tham gia quản lý nhà nước và phản biện xã hội: Thanh niên được giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia, của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; chủ động phản ánh nguyện vọng, đề xuất sáng kiến, ý tưởng xây dựng và thực thi chính sách trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước. Tổ chức cá nhân có trách nhiệm giải đáp, phản hồi, tham vấn, ý kiến thanh niên trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách.
Xây dựng Luật đảm bảo sự hỗ trợ thanh niên tiếp cận chính sách - ảnh 1 Hội nghị cũng đã có ý kiến đề xuất của Nhóm tư vấn thanh niên Liên Hợp Quốc, trong đó quan tâm đến đối tượng thanh niên yếu thế, dễ bị tổn thưởng; việc đối thoại thanh niên
Về góc độ chính sách của nhà nước dành cho thanh niên, Thạc sỹ Nguyễn Tuấn Dũng (Viện nghiên cứu Thanh niên) cho rằng: Hầu hết các chính sách mà nhà nước dành cho thanh niên đã được quy định tại các văn bản chuyên ngành như Luật Giáo dục, Bộ Luật Lao động; Luật Việc lam, Luật khám chữa bệnh..
Các quy định về chính sách đối với thanh niên như dự thảo hiện nay sẽ có những hạn chế là một số chính sách của nhà nước dành cho thanh niên đã được các luật chuyên ngành khác quy định, ví dụ: Chính sách cung cấp thông tin về thị trường lao động, vay vốn giảm nghèo đưa thanh niên đi làm việc ở nước ngoài, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong dự thảo đã được quy định trong Luật việc làm và các văn bản hướng dẫn.

Ông Dũng đề xuất ban soạn thảo cân nhắc quy định nhóm chính sách của nhà nước dành cho thanh niên theo các hướng như: Nguyên tắc của chính sách hoặc thực hiện chính sách; Đảm bảo sự hỗ trợ thanh niên tiếp cận chính sách; Đề xuất các chính sách cụ thể, các chính sách cho từng đối tượng thanh niên mà luật khác chưa quy định.

Trên cơ sở bài học kinh nghiệm từ pháp luật về thanh niên của một số quốc gia, Thạc sỹ Nguyễn Tuấn Dũng (Viện nghiên cứu Thanh niên) kiến nghị xây dựng Luật thanh niên sửa đổi theo hướng tiếp cận phát triển thanh niên; xây dựng một cơ chế thực thi cụ thể trong Luật theo hướng xác định rõ thiết chế, nguồn lực và các biện pháp đảm bảo thực hiện; tập trung quy định, làm rõ các nhóm chính sách để đảm bảo sự phát triển của thanh niên bao gồm giáo dục, việc làm và cơ hội, sức khoẻ, sự tham gia đời sống chính trị, sự tham gia đời sống xã hội.

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng