Hội nghị Quân ủy T.Ư:

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

TP - Ngày 8/12, Quân ủy T.Ư tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2016. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị thống nhất đánh giá: Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự quản lý, điều hành của Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2016. Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, các đơn vị quân đội quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư, nhất là Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) “Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46 - CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng

Khám phá