Cải cách hành chính trong lĩnh vực quân sự

TPO - Sáng 13/4, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng và Đề án “Cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo” tại 28 điểm cầu trong toàn quân.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Quy chế làm việc Bộ Quốc phòng gồm 9 chương, 40 điều; trong đó quy định nguyên tắc làm việc; chế độ trách nhiệm; quan hệ công tác; cách thức quy trình giải quyết công việc về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Đề án “Cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo” triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ cải cách hành chính theo quy định của Chính phủ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, trọng tâm vào các nhiệm vụ còn yếu, thiếu, cần tập trung đột phá.

Mục tiêu của đề án nhằm xây dựng nền hành chính công của Bộ Quốc phòng dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ, hoạt động có hiệu quả, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng

Khám phá