Sự kiện: Vũ trang nhân dân

'Chăm sóc' khí tài chiến tranh

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, công tác kỹ thuật của LLVT Quân khu 4 được quan tâm đúng mức. Qúa trình kiểm tra cho thấy, 100% khí tài của lực lượng vũ trang Quân khu luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

'Chăm sóc' khí tài chiến tranh

'Chăm sóc' khí tài chiến tranh

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, công tác kỹ thuật của LLVT Quân khu 4 được quan tâm đúng mức. Qúa trình kiểm tra cho thấy, 100% khí tài của lực lượng vũ trang Quân khu luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Quân khu luôn đảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật có chất lượng tốt cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác của lực lượng vũ trang Quân khu.

Phong trào nghiên cứu đề tài, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được duy trì thường xuyên. NềN nếp, mặt bằng công tác kỹ thuật, cơ sở bảo đảm kỹ thuật được củng cố, đổi mới theo hướng công nghệ, chính quy, an toàn và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kỹ thuật trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu.

'Chăm sóc' khí tài chiến tranh - ảnh 1
'Chăm sóc' khí tài chiến tranh - ảnh 2
'Chăm sóc' khí tài chiến tranh - ảnh 3
'Chăm sóc' khí tài chiến tranh - ảnh 4
'Chăm sóc' khí tài chiến tranh - ảnh 5
'Chăm sóc' khí tài chiến tranh - ảnh 6
'Chăm sóc' khí tài chiến tranh - ảnh 7
'Chăm sóc' khí tài chiến tranh - ảnh 8
Công tác bảo quản, bảo dưỡng súng pháo, đạn dược luôn được duy trì hiệu quả
Công tác bảo quản, bảo dưỡng súng pháo, đạn dược luôn được duy trì hiệu quả.
Hệ thống kho tàng được xây dựng chính quy, vũ khí được sắp xếp ngăn nắp
Hệ thống kho tàng được xây dựng chính quy, vũ khí được sắp xếp ngăn nắp.
Chất lượng, hệ số kỹ thuật của các loại vũ khí luôn đảm bảo
Chất lượng, hệ số kỹ thuật của các loại vũ khí luôn đảm bảo.
 

Theo QĐND

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá