Cử hành trọng thể Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh

Lễ viếng được cử hành không khí trang nghiêm, xúc động tại Nhà Tang lễ Quốc gia. Phía trên chân dung, nổi bật là dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh”. Linh cữu đồng chí Nguyễn Nam Khánh phủ Quân kỳ Quyết thắng.

Cử hành trọng thể Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh

Cử hành trọng thể Lễ tang đồng chí Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh
Cử hành trọng thể Lễ tang đồng chí Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh.

Sáng 24/10/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, VI, VII; nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ban Lễ tang Nhà nước gồm 25 đồng chí. Đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng Ban.

Tại Nhà Tang lễ Quốc gia, Lễ viếng được cử hành không khí trang nghiêm, xúc động. Phía trên chân dung, nổi bật là dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh”. Linh cữu đồng chí Nguyễn Nam Khánh phủ Quân kỳ Quyết thắng.

Mở đầu Lễ viếng, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu; Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn; Đoàn Chính phủ do đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu; Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đặt vòng hoa viếng; Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến đặt vòng hoa viếng, chia buồn cùng gia quyến Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh.

Vô cùng thương tiếc Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi vòng hoa viếng.

Đoàn Đại biểu Tổng cục Chính trị do Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đoàn đại biểu Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Phan Văn Giang, Phó tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu đến viếng Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh. Nhiều đoàn đại biểu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định, quê hương của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh đã đến viếng.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn Chủ tịch nước vào viếng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn Chủ tịch nước vào viếng.
Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng
Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên linh cữu Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên linh cữu Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh.
Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng
Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng.
Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng
Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng.
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn vào viếng
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn vào viếng.

Vô cùng thương tiếc Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi sổ tang: “…đồng chí Nguyễn Nam Khánh đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương sâu sắc và những tình cảm quý trọng, yêu mến trong tất cả chúng ta. Xin vĩnh biệt đồng chí! Xin có lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình!”.

Đại tướng Phùng Quang Thanh viết: “Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao phẩm chất của người đảng viên Cộng sản; một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó; sống liêm khiết, khiêm tốn, giản dị, giàu lòng nhân ái, gần gũi gắn bó, yêu thương cán bộ, chiến sỹ và luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Xin dâng nén tâm nhang để tỏ lòng thương tiếc và tiễn biệt đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng! Xin gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất! Xin vĩnh biệt đồng chí”.

13 giờ 15 phút cùng ngày sẽ diễn ra Lễ Truy điệu; Lễ An táng Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh tiến hành lúc 15 giờ 25 phút tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng