DMCA.com Protection Status

Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn Không quân 927

TPO - Tại Bắc Giang, Đoàn cơ sở Trung đoàn Không quân 927 (Sư đoàn Không quân 371) vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được chọn làm trước để rút kinh nghiệm ở các Đoàn cơ sở trong toàn Sư đoàn 371.

Đại biểu tham gia Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
Đại biểu tham gia Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến vào đề cương báo cáo trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, dự thảo báo cáo chính trị của Phòng Chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn lần thứ IX. Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tại Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn cơ sở Trung đoàn gặp nhiều khó khăn khi đơn vị kết thúc huấn luyện, trực ban chiến đấu trên máy bay Mic-21 chuyển sang huấn luyện, trực ban chiến đấu trên máy bay Su30-MK2; sân bay Kép nâng cấp do vậy cán bộ, ĐVTN phân tán thực hiện nhiệm vụ trên nhiều sân bay… Tuy nhiên, Ban chấp hành Đoàn cơ sở, các tổ chức đoàn trực thuộc đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của Trung đoàn, triển khai có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu do Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở có chuyển biến rõ nét, đạt hiệu quả cao. Đại hội cũng đã tập trung chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; xác định chỉ tiêu, nội dung, các khâu đột phá và biện pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn Không quân 927 - ảnh 1 Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 371 lần thứ IX ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí và bầu 24 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 371 lần thứ IX bảo đảm cả số lượng và chất lượng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Cùng chủ đề

Mới - Nóng