DMCA.com Protection Status

Đại hội XII và kỳ vọng của tuổi trẻ Quân đội

TP - Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các thủ lĩnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội bày tỏ nhiều kỳ vọng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Tuổi trẻ Quân đội đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XII của Đảng. Ảnh: Nguyễn Minh.
Tuổi trẻ Quân đội đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XII của Đảng. Ảnh: Nguyễn Minh.

Nguồn sức mạnh để tuổi trẻ tiến bước

Đại hội XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại mở đầu cho năm 2016, tôi tin tưởng và kỳ vọng Đại hội là nơi phát huy tinh thần dân chủ rộng rãi, tập trung trí tuệ cao nhất để đề ra đường lối xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, chủ động hội nhập quốc tế.

Đại hội XII và kỳ vọng của tuổi trẻ Quân đội - ảnh 1 Trung tá Thái Đức Hạnh.

Thành công của Đại hội với đường lối chủ trương đúng đắn, sáng tạo chính là cơ sở, là động lực, là nguồn sức mạnh để tuổi trẻ Quân đội nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung tự tin, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, nỗ lực hết sức mình vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách để cống hiến và trưởng thành. Tôi tin rằng, những định hướng trong lãnh đạo công tác thanh niên từ Đại hội XII của Đảng sẽ tạo ra cơ chế, nguồn lực, luồng sinh khí mới để tổ chức Đoàn các cấp có bước đột phá trong đổi mới nội dung, hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên thực sự vừa “hồng”, vừa “chuyên” đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

(Trung tá Thái Đức Hạnh, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội)

Giải quyết việc làm bằng chính sách đúng đắn

Đại hội XII và kỳ vọng của tuổi trẻ Quân đội - ảnh 2 Trung tá Nguyễn Đương Vịnh.

Chúng tôi mong muốn, sau khi có Nghị quyết Đại hội, cần nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, gắn thực hiện nghị quyết với đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đi đôi với quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đồng thời tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. 

Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua các chính sách xã hội để đầu tư cho giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó chú trọng nguồn nhân lực trẻ có chuyên môn giỏi và bản lĩnh chính trị vững vàng, biết cống hiến, dám hy sinh khi Tổ quốc cần. Song trước mắt cần có chủ trương, chính sách đúng đắn giải quyết việc làm cho người dân, bảo đảm có thu nhập ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mỗi người dân.

(Trung tá Nguyễn Đương Vịnh, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân chủng Phòng không - Không quân)

Bảo vệ vững chắc chủ quyền

Đại hội XII và kỳ vọng của tuổi trẻ Quân đội - ảnh 3 Thượng tá Võ Hùng Lâm.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Tuổi trẻ Hải quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự trung thành tuyệt đối và niềm tin tưởng không lay chuyển vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự thành công của Đại hội. Cùng với niềm phấn khởi và khí thế của những ngày đầu năm mới, tuổi trẻ Hải quân quyết tâm hành động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

(Thượng tá Võ Hùng Lâm, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân chủng Hải quân)

Chọn người tài đức, dám chịu trách nhiệm

Đại hội XII và kỳ vọng của tuổi trẻ Quân đội - ảnh 4 Thượng úy Tô Quốc Anh.

5 năm tới là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển đất nước và có tính quyết định để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, là thời kỳ hội nhập sâu rộng nền kinh tế quốc tế, hội nhập ASEAN, hội nhập TPP. Do đó, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ tới sẽ gánh vác nhiều trọng trách to lớn và hơn hết là thấu hiểu những ý nguyện của nhân dân, do dân, vì dân. Hy vọng Đại hội lần này sẽ lựa chọn được những người xứng đáng, có đức, có tài, có tâm, có tầm nhìn chiến lược, đặc biệt là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chí công vô tư để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh trên cơ sở phát triển kinh tế bền vững, chính trị ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Đồng thời, mong rằng Đại hội sẽ từng bước hoàn thiện các chủ trương, chính sách trong công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, nhân cách công dân, cụ thể hóa “Hệ giá trị con người Việt Nam” trong Dự thảo Báo cáo Chính trị thành các tiêu chuẩn mà mỗi công dân có thể thực hiện.

 (Thượng úy Tô Quốc Anh, Trợ lý Thanh niên Học viện Lục quân)

Quan tâm nhiều hơn đến thanh niên

Đại hội XII và kỳ vọng của tuổi trẻ Quân đội - ảnh 5 Trung tá Võ Văn Minh.

Mặc dù Đại hội lần thứ XII của Đảng diễn ra trong sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, tình hình biên giới, biển Đông có những diễn biến phức tạp khó lường, tôi tin Đảng ta luôn sáng suốt, nắm chắc tình hình đất nước, lãnh đạo dân tộc Việt Nam và các lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi mục tiêu và các nhiệm vụ đề ra. Hy vọng ở Đại hội lần này, thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Quân đội sẽ được tạo điều kiện thuận lợi về giáo dục, đào tạo, định hướng mục tiêu lý tưởng cách mạng, được làm việc và cống hiến nhiều hơn cho đất nước trong mọi lĩnh vực xã hội; tinh thần dân tộc và sức mạnh của tuổi trẻ sẽ được phát huy cao độ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Đảng sẽ quan tâm nhiều hơn đến vị trí, vai trò của thanh niên trong xã hội như lời Bác Hồ từng dạy: “Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”.

(Trung tá Võ Văn Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 5)

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 19/1, báo Quân đội nhân dân (QĐND), Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội phối hợp tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng”. Tham dự tọa đàm có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, T.Ư Đoàn, Hoa hậu Ngọc Hân; các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý; thầy cô giáo, học sinh, sinh viên, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên; học viên, sĩ quan trẻ một số học viện, nhà trường, đơn vị trong Quân đội…

Buổi tọa đàm tập trung thảo luận, trao đổi, phân tích làm rõ hơn vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự nghiệp giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên; niềm tin, hành động của tuổi trẻ trong xây dựng mục tiêu, lý tưởng, hành động để vững bước dưới cờ Đảng; giữ trọn niềm tin yêu sắt son với Đảng; kiến nghị, đề xuất các giải pháp để tuổi trẻ rèn luyện, phấn đấu, cống hiến.       

Nguyễn Minh - Toan Toan

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Cùng chủ đề

Mới - Nóng