Đại tướng Trần Đại Quang: Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh rất nặng nề

TPO - Sáng 14/3, Học viện Quốc phòng tổ chức lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 59; Đào tạo cao cấp chỉ huy tham mưu cấp chiến lược, chiến dịch khóa 38 và Đào tạo cao cấp Quân sự địa phương khóa 33.

Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh lễ khai giảng.

Tới dự có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Được triển khai theo quyết định của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mục tiêu của khóa học nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực tư duy cao cấp về chính trị, quân sự quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Tại khóa học lần này, các học viên sẽ nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa tư tưởng trong tình hình mới; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia… 

Đây là những nội dung quan trọng, thiết thực, giúp các học viên nâng cao khả năng tư duy, dự báo chiến lược, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh...

Đại tướng Trần Đại Quang: Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh rất nặng nề - ảnh 1 Đại tướng Trần Đại Quang cùng các đại biểu, học viên dự lễ khai giảng.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương những thành tích mà Học viện Quốc phòng đã đạt được trong những năm học vừa qua. Đồng thời chỉ rõ, thời gian tới nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, Học viện Quốc phòng nói riêng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị và đường lối, quan điểm của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. 

Các học viên của các lớp tham dự khóa học cần nhận thức đầy đủ về trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; tích cực tự giác học tập, nghiên cứu, tiếp thu kiến thức trong chương trình khoá học để vận dụng sáng tạo vào quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của từng bộ, ngành, địa phương, đơn vị. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Cùng chủ đề

Mới - Nóng