Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI:

Dám làm, dám chịu trách nhiệm

TP - Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XI, Trưởng ban Thanh niên Quân đội có cuộc trao đổi với PV Tiền Phong về những đột phá trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội 5 năm tới, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Đoàn đại biểu thanh niên Quân đội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. ẢNH: Nguyễn Minh.
Đoàn đại biểu thanh niên Quân đội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. ẢNH: Nguyễn Minh.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội 5 năm tới sẽ có những đột phá gì, thưa anh?

Cụ thể hóa nghị quyết, công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) Quân đội 5 năm tới sẽ hướng vào tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho tuổi trẻ Quân đội, khơi dậy và thúc đẩy trong mỗi ĐVTN lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, kiên định niềm tin vào chế độ, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức Đoàn trong Quân đội, coi đây là yếu tố đặc biệt quan trọng tạo điều kiện cho thanh niên Quân đội rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Khâu then chốt là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có chất lượng tốt, tiên phong, gương mẫu, sâu sát với thanh niên, có phương pháp, tác phong, kỹ năng công tác tốt.

Tập trung phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên Quân đội trong phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, nhất là xung kích thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Quán triệt, cụ thể hóa 11 chỉ tiêu trọng tâm, 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên và 10 đề án trọng điểm vào chương trình hành động của tuổi trẻ Quân đội. Trong đó phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội được học tập, quán triệt về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, nhiệm vụ cách mạng, Quân đội và đơn vị; 100% đơn vị trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng có công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân và có nhiều công trình, sáng kiến ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn; hằng năm có 85% trở lên tổ chức Đoàn vững mạnh, 80% trở lên cán bộ Đoàn khá và giỏi, đoàn viên khá và xuất sắc, không có tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn yếu kém; 100% thanh niên được kết nạp vào Đoàn, có trên 11% đoàn viên được kết nạp vào Đảng...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Chúng ta phải tin tưởng ở thanh niên, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi và cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, đóng góp nhiều nhất cho đất nước”. Lời của Tổng Bí thư có ý nghĩa như thế nào đối với tuổi trẻ Quân đội?

Có thể khẳng định rằng, tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Quân đội nói riêng rất phấn khởi, tự hào khi nhận được sự quan tâm sâu sắc, tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuổi trẻ Quân đội nhận thức rõ sự tin tưởng, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với thanh niên.

Với vị trí, vai trò là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Quân đội, là bộ phận ưu tú của thanh niên cả nước, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, tuổi trẻ Quân đội càng xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; mưu trí, dũng cảm, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động, tích cực phòng, chống “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, khiêm tốn, giản dị; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; cởi mở, chân thành, lạc quan, tự tin; nói đi đôi với làm; ứng xử có văn hóa; nêu cao tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiêu biểu cho hình mẫu người thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh: “Trung thành, dũng cảm; Tâm trong, trí sáng; Đoàn kết, kỷ luật; Chủ động, sáng tạo; Xung kích, quyết thắng”.

11 đại biểu thanh niên Quân đội được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI sẽ thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình ra sao, thưa anh?

Tại đại hội lần này, 11 đại biểu của thanh niên Quân đội được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI với số phiếu tín nhiệm rất cao. Đây vừa là sự tin tưởng của tuổi trẻ cả nước với tuổi trẻ Quân đội, vừa là niềm vinh dự, phấn khởi, tự hào của mỗi đại biểu; đồng thời đặt ra trách nhiệm chính trị quan trọng của chúng tôi đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới.

Để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, trước mắt chúng tôi xác định cần tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và trực tiếp làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong tuổi trẻ toàn quân về kết quả đại hội; cụ thể hóa các văn kiện đại hội vào thực tiễn CTĐ&PTTN Quân đội; tham mưu xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua mạnh mẽ trong tuổi trẻ toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ Quân đội và cả nước, tham mưu, đề xuất với Quân ủy T.Ư- Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn và Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI các chủ trương, giải pháp thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; tiếp tục tu dưỡng, học tập, rèn luyện, phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển của thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Xin cảm ơn anh.

 

Dám làm, dám chịu trách nhiệm - ảnh 1

“Tuổi trẻ Quân đội phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội được học tập, quán triệt về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, nhiệm vụ cách mạng, Quân đội và đơn vị; 100% đơn vị trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng có công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân và có nhiều công trình, sáng kiến ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn”. 

 Thượng tá Đinh Quốc Hùng

 

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng

Khám phá