Đào tạo kiến thức cao cấp lý luận chính trị

TPO - Sáng 27/9, tại các địa điểm: Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng), Trường Quân sự Quân khu 5, Trường Quân sự Quân khu 7 đã đồng loạt diễn ra lễ khai giảng Lớp đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị (khóa 1) năm 2018.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng tại Học viện Chính trị, sáng 27/9
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng tại Học viện Chính trị, sáng 27/9
Tham gia khóa học gồm 350 học viên là cán bộ, sỹ quan quân đội đã tốt nghiệp chương trình đào tạo cán bộ chiến dịch - chiến lược (đào tạo dài hạn, ngắn hạn cao cấp binh chủng hợp thành; ngắn hạn chỉ huy cao cấp quân sự địa phương; ngắn hạn công tác tham mưu tác chiến có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị). Đây là những sỹ quan có trình độ học vấn, chuyên môn cao, có vốn kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, là nguồn cán bộ phát triển, phục vụ lâu dài trong quân đội, sẵn sàng tham gia vào cấp ủy, chính quyền địa phương…
Đào tạo kiến thức cao cấp lý luận chính trị  - ảnh 1
Phát biểu khai giảng lớp học tại Học viện Chính trị, Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị khẳng định: Giáo dục lý luận chính trị là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng, của Quân đội, có vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi giai đoạn cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay,trước những biến đổi to lớn của tình hình thế giới, khu vực cùng các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, đòi hỏi công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cần phải được quan tâm chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Trong thời gian 8 tháng (đối với lớp đào tạo), 3 tháng (đối với lớp hoàn chỉnh) các học viên sẽ được bổ sung và cập nhật, hoàn thiện khối lượng kiến thức lý luận theo chuẩn chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, bao gồm: Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý luận và thực tiễn cách mạng mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng, xây dựng quân đội về chính trị và những vấn đề về quốc phòng và an ninh... Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng

Khám phá