Đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”

TPO - Ngày 3/11, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư và Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận (CTVD) giai đoạn 2011-2016, ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.

Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai trao Bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích tốt trong CTDV.
Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai trao Bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích tốt trong CTDV.

Hội nghị khẳng định: 5 năm qua, Ban Dân vận T.Ư và TCCT đã phối hợp hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. 

Nội dung tuyên truyền được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII; Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”, về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các văn bản khác của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng về CTDV. 

Ban Dân vận T.Ư và TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện các phong trào, cuộc vận động và các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…

Đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” - ảnh 1 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế trong tiến hành CTDV của Quân đội những năm qua, chỉ rõ nguyên nhân và đặt ra yêu cầu khắc phục đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. 

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện những biện pháp, cách làm hay nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả của chương trình phối hợp CTVD giai đoạn 2016-2021; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Dân vận khéo” và “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khắc sâu lời dạy “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh” của Bác.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều ý kiến tâm huyết, tiếp tục khẳng định và làm rõ kết quả chương trình phối hợp CTDV thời gian qua. Thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nêu những kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giai đoạn tới.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá