Đổi mới công tác dân vận của quân đội

TP - Quân ủy Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 49 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới.

Nghị quyết xác định 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò công tác dân vận, về chủ trương tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới. 

Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức đảng, trách nhiệm của người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đối với công tác dân vận. 

Theo đó, tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong thực hiện công tác dân vận; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ quan, đội ngũ cán bộ dân vận, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng

Khám phá