Học viện Chính trị khai giảng năm học mới

TPO - Năm học 2017-2018 là năm thứ 8 liên tiếp, Học viện Chính trị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo Học viện Chính trị trò chuyện với học viên Quân đội Lào và Campuchia đang học tập tại học viện
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo Học viện Chính trị trò chuyện với học viên Quân đội Lào và Campuchia đang học tập tại học viện
Sáng 14/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019.
Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị cho biết, năm học 2017-2018, học viện đã tiến hành nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, tập trung đổi mới chương trình, nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Chú trọng cập nhật những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn; kết hợp chặt chẽ giữa đổi mới nội dung với đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học.
Học viện cũng đã tổ chức thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị các cấp, đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 thuộc các bộ, ban, ngành T.Ư; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giúp Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, kiện toàn, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.
Trong năm qua, học viện có 12 cá nhân được phong hàm Phó Giáo sư; 34 cá nhân đạt giảng viên giỏi cấp học viện; 100% học viên có kết quả học tập đạt yêu cầu trở lên, trong đó có hơn 94% đạt khá, giỏi. Năm học 2017-2018 là năm thứ 8 liên tiếp, học viện vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng toàn quân.
Học viện Chính trị khai giảng năm học mới - ảnh 1 Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định: Những kết quả giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị thời gian qua đã có vai trò, ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của các đơn vị, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới.
Đánh giá, phân tích những tác động, ảnh hưởng của tình hình thế giới, khu vực đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đất nước, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu ra một số nhiệm vụ mà Học viện Chính trị phải tập trung thực hiện trong thời gian tới. 
Đó là phải chú trọng quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời cập nhật những vấn đề mới để bồi dưỡng, định hướng cho người học.
Tiếp tục triển khai thực hiện chặt chẽ, chất lượng các chương trình đào tạo và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Đẩy mạnh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự, hướng vào nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của học viện, để cung cấp những luận cứ khoa học về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận; kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Quan tâm xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, cán bộ khoa học đầu ngành có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, tương xứng với vị thế, uy tín của học viện, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng

Khám phá