Hội thảo cấp quốc gia kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến

TP - Ngày 21/11, Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) họp báo giới thiệu Hội thảo “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử”. Hội thảo sẽ diễn ra vào 25/11 tại Hà Nội, do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định và làm sáng tỏ thêm một số vấn đề: Sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của T.Ư Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến và chủ động mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược. 

Chiến công của quân và dân ta trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, thể hiện ý chí giữ vững độc lập, tự do; sức mạnh của chiến tranh nhân dân, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc; bản lĩnh, trí tuệ, tầm tư duy chiến lược của Đảng và sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

Tiếp tục phân tích, khái quát và đúc kết những bài học kinh nghiệm, phục vụ việc hoạch định chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước; chiến lược xây dựng lực lượng và thế trận chiến tranh nhân dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Cùng chủ đề

Mới - Nóng