Không để xảy ra tiêu cực, lãng phí trong quân đội

TPO - Đó là yêu cầu của Đại tướng Ngô Xuân Lịch tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết và Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội, các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội.

Ảnh: Nguyễn Minh
Ảnh: Nguyễn Minh
Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, cơ quan Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tại hơn 190 điểm cầu truyền hình trực tuyến.
Hội nghị tập trung quán triệt nghị quyết của Quân ủy T.Ư về "Đổi mới cơ chế tài chính quân đội giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo"; triển khai Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo". Báo cáo kết quả triển khai chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và một số vấn đề liên quan về tự chủ về tài chính đối với các bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh trong Quân đội; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội.
Không để xảy ra tiêu cực, lãng phí trong quân đội - ảnh 1  Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Băng Phương
Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy định mới về quản lý doanh nghiệp; sử dụng và thực hiện một số chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại doanh nghiệp quân đội; hướng dẫn về quy trình lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước trong Bộ Quốc phòng; các văn bản hướng dẫn đối chiếu, xử lý số dư tài khoản tại Kho bạc nhà nước, hướng dẫn chuyển nguồn xây dựng cơ bản nguồn ngân sách quốc phòng thường xuyên; giới thiệu sử dụng Phần mềm lập, phân bổ dự toán số kiểm tra năm 2019.

Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý, Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng cho biết: Để triển khai đồng bộ việc đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội cần có giải pháp và lộ trình phù hợp. Trong đó, việc thống nhất nhận thức và nghiên cứu xây dựng, sửa đổi các văn bản quy định, hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính mới là yêu cầu hàng đầu. Các cơ quan chức năng phối hợp từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống định mức làm cơ sở để lập và phân bổ dự toán ngân sách, bảo đảm tính khoa học, phù hợp điều kiện thực tiễn đơn vị. Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý tài chính cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành ngành Tài chính các cấp.
Dự và chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan thanh tra, kiểm toán đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.
Đồng thời, thực hiện việc tự chủ một phần về tài chính trong các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trong Quân đội; nghiên cứu các phương án tự chủ phù hợp; trước mắt là tự chủ chi thường xuyên, tiến tới tự chủ chi cho đầu tư, phát triển. Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; cơ cấu lại doanh nghiệp có quy mô hợp lý, tập trung cho những nhiệm vụ trọng điểm. Các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp quân đội đã xác định; quan tâm bảo đảm đời sống người lao động…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng