Bộ Tổng tham mưu:

Rút kinh nghiệm huấn luyện thí điểm cán bộ khung B đơn vị DBĐV năm 2017

TPO - Ngày (12/9), tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm huấn luyện thí điểm cán bộ Khung B đơn vị Dự bị động viên năm 2017. Tham gia hội nghị có 97 điểm cầu với hơn 4.300 đại biểu. Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.

Thực hành nội dung huấn luyện
Thực hành nội dung huấn luyện

Lực lượng Dự bị động viên là một bộ phận cấu thành sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương, Dự bị động viên); là lực lượng hậu bị quan trọng, sẵn sàng động viên chiến đấu khi có tình huống và tham gia tích cực công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, thảm họa, sáng tạo trong lao động, sản xuất tại địa phương. Trong đó, chất lượng đội ngũ cán bộ khung B có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị Dự bị động viên.

Để nâng cao chất lượng đơn vị Dự bị động viên, đầu năm 2017, Bộ Tổng tham mưu đã triển khai Trung đoàn 677, Sư đoàn 346, Quân khu 1 và Ban CHQS huyện Sơn Dương , Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Quân khu 2 thực hành mô hình huấn luyện thí điểm cán bộ khung B đơn vị Dự bị động viên với nhiểu điểm mới về nội dung, phương pháp huấn luyện. Trong đó, điểm mới nổi bật là nội dung huấn luyện chia làm 2 đợt (Đợt 1, cán bộ khung A trực tiếp huấn luyện cho cán bộ khung B từ cấp trung đội đến cấp trung đoàn; Đợt 2 do cán bộ khung B trực tiếp huấn luyện cho hạ sỹ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong đơn vị…).

Tại hội nghị, các đại biểu đã dân chủ thảo luận về ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm rút ra, những kiến nghị đề xuất từ mô hình huấn luyện thí điểm cán bộ khung B của hai đơn vị điểm cũng như thực tế tại địa phương mình.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Phạm Hồng Hương nhấn mạnh: “Qua mô hình huấn luyện thí điểm cán bộ khung B ở Trung đoàn 677 và Ban CHQS huyện Sơn Dương cho thấy mô hình mới này đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ khung A và cán bộ khung B; đặc biệt là phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ khung B trong nắm cán bộ cấp dưới thuộc quyền, trong huấn luyện và quản lý chỉ huy đơn vị. Quá trình huấn luyện là môi trường thuận lợi để đánh giá phẩm chất, năng lực, làm cơ sở để làm tốt công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ khung B.

Trên cơ sở kết quả huấn luyện thí điểm cán bộ khung B ở hai đơn vị, năm 2018, Bộ Tổng tham mưu tiếp tục chỉ đạo tổ chức huấn luyện thí điểm cán bộ khung B ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; ở các loại hình đơn vị khác nhau…Qua đó để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, chương trình trước khi triển khai cho toàn quân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm để nâng cao vai trò, chất lượng lực lượng Dự bị động viên, sẵn sàng động viên bổ sung cho Quân đội trong thời bình cũng như thời chiến, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống…”

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá