Sách trắng Quốc phòng Việt Nam có gì?

TPO - Sách Trắng về Quốc phòng VN cung cấp tổng quan những vấn đề về chính sách quốc phòng VN, trong đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng QĐND và Dân quân tự vệ là những vấn đề then chốt.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam có gì?

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam có gì?

TPO - Sách Trắng về Quốc phòng VN cung cấp tổng quan những vấn đề về chính sách quốc phòng VN, trong đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng QĐND và Dân quân tự vệ là những vấn đề then chốt.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2009
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2009.

Sách trắng về Quốc phòng cũng là tài liệu quan trọng để nâng cao hiểu biết về quốc phòng của đất nước cho công dân Việt Nam, góp phần làm cho mọi công dân, cơ quan, đơn vị và tổ chức xã hội hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình trong tham gia công cuộc củng cố quốc phòng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Việc xuất bản Sách trắng về Quốc phòng Việt Nam năm 2009 thể hiện mong muốn và quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Xem toàn bộ file pdf Sách trắng về Quốc phòng Việt Nam năm 2009 tại đây:

2009vie.pdf

PV
(theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng)

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng

Khám phá