Soạn Pháp lệnh Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng

TP - Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị Ban soạn thảo Pháp lệnh Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng (QNCN, CNQP).

Tại hội nghị, các thành viên ban soạn thảo đã tham gia ý kiến vào Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Pháp lệnh QNCN, CNQP; báo cáo đánh giá tác động của dự án Pháp lệnh và Kế hoạch soạn thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Pháp lệnh QNCN, CNQP.

Gồm 7 chương và 56 điều quy định về QNCN, CNQP, dự thảo pháp lệnh này đã: Kế thừa các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, các luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về chế độ chính sách đối với QNCN còn phù hợp; Bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ QNCN, CNQP có chất lượng cao; Bổ sung những quy định để đảm bảo công bằng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của các đối tượng phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Dự kiến thời gian hoàn thành dự thảo pháp lệnh và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào tháng 9/2015.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng

Khám phá