Tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga

TP - Ngày 3/11, báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức tọa đàm Sáng mãi Cách mạng tháng Mười Nga.

Tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga

Thông qua các câu hỏi của độc giả, các chuyên gia đã làm rõ và khẳng định giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga đồng thời phân tích những bài học kinh nghiệm để lại; bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng của Việt Nam; thực trạng và triển vọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Cùng với đó, tọa đàm cũng làm rõ ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam; vận dụng tư tưởng của Lê-nin và giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; công tác tư tưởng với việc tuyên truyền, giáo dục giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá