Vũ khí thô sơ thắng hiện đại nhờ Tướng Giáp

TPO - Quân đội Pháp được trang bị vũ khi hiện đại nhưng vẫn thất bại trước vũ khí tho sơ của quân đội ta, nhờ vào sự tài ba của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Vũ khí thô sơ thắng hiện đại nhờ Tướng Giáp

Vũ khí thô sơ thắng hiện đại nhờ Tướng Giáp

> Cựu binh Điện Biên Phủ 'khóc Đại tướng'
> Võ Nguyên Giáp chặng đường làm Đại tướng

TPO - Quân đội Pháp được trang bị vũ khi hiện đại nhưng vẫn thất bại trước vũ khí tho sơ của quân đội ta, nhờ vào sự tài ba của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Vũ khí thô sơ thắng hiện đại nhờ Tướng Giáp - ảnh 1
Súng trung niên ta thu được của địch tại cứ điểm C2 ngày 7/5
Súng trung liên ta thu được của địch tại cứ điểm C2 ngày 7/5/1954.
Lựu đạn mỏ vịt quân đội Pháp sử dụng tại Điện Biên Phủ
Lựu đạn mỏ vịt quân đội Pháp sử dụng tại Điện Biên Phủ.
Phù hiệu của quân viễn chinh pháp ta thu được tại Điện Biên Phủ
Phù hiệu của quân viễn chinh pháp thu được tại Điện Biên Phủ.
Vũ khí thô sơ thắng hiện đại nhờ Tướng Giáp - ảnh 5
Vũ khí thô sơ thắng hiện đại nhờ Tướng Giáp - ảnh 6
Súng phun lửa của quân đội Pháp sử dụng tại Điện Biên Phủ
Súng phun lửa của quân đội Pháp sử dụng tại Điện Biên Phủ.
Chiếc mũ sắt của quân đội Pháp ta thu được tại Điện Biên Phủ
Chiếc mũ sắt của quân đội Pháp thu được tại Điện Biên Phủ.
Trang bị của quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ
Trang bị của quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ.
Súng DKZ của ta
Súng DKZ của ta.
Vũ khí thô sơ thắng hiện đại nhờ Tướng Giáp - ảnh 11
Hình ảnh tiếp viện lương thực bằng phương tiện thô sơ của ta
Hình ảnh tiếp viện lương thực bằng phương tiện thô sơ của ta.
Hình ảnh chiến đấu thô sơ của quân độ ta
Hình ảnh chiến đấu của quân đội ta.

Đức Hoàng

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Cùng chủ đề

Mới - Nóng