Xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới

TPO - Tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH-CN cấp quốc gia “Xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới”. GS,TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương là Chủ tịch hội đồng nghiệm thu.

Xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới

Đề tài “Xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới” do Thiếu tướng, TS Trần Văn Minh, Chánh văn phòng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài. Đây là vấn đề nghiên cứu mới, có nhiều khó khăn trong triển khai nghiên cứu.

Hội đồng nghiệm thu thống nhất cao và đánh giá: Đề tài là công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng xuất sắc; đã đưa ra được những vấn đề lý luận, thực tiễn mới có cơ sở khoa học về hậu phương quân đội và xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới; gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đề tài có số lượng lớn về các bài báo khoa học; có giá trị ứng dụng thực tiễn và tính khả thi cao; đánh giá đúng thực trạng, tổng kết kinh nghiệm xây dựng hậu phương quân đội trong 30 năm đổi mới; đề xuất mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nội dung và giải pháp cơ bản xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới.
Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương, các bộ, ngành về xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá