Xây dựng lòng tin chiến lược

TP - Ðó là chỉ đạo của người đứng đầu Bộ Quốc phòng đối với các cơ quan, đơn vị toàn quân tại Hội nghị tổng kết công tác Hội nhập quốc tế (HNQT) và Ðối ngoại quốc phòng (ÐNQP) giai đoạn 2015-2018, do Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức mới đây.

Công tác HNQT và ÐNQP giai đoạn 2015 - 2018 được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đánh giá là một trong những điểm sáng của Quân đội trong thời gian qua. Ảnh: Nguyễn Minh.
Công tác HNQT và ÐNQP giai đoạn 2015 - 2018 được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đánh giá là một trong những điểm sáng của Quân đội trong thời gian qua. Ảnh: Nguyễn Minh.

Báo cáo trung tâm của Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) và các ý kiến tham luận tại hội nghị đều thống nhất khẳng định: Giai đoạn 2015-2018 tiếp tục đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của công tác HNQT và ĐNQP, thực sự góp phần bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, nâng cao sức mạnh, tiềm lực quốc phòng của đất nước; đóng góp quan trọng vào việc khẳng định, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và QĐND Việt Nam trên trường quốc tế.

Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân đã nhận thức sâu sắc, đúng đắn, đầy đủ hơn vai trò, tầm quan trọng của công tác HNQT và ĐNQP; hiểu rõ HNQT và ĐNQP là bộ phận hữu cơ trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, ngoại giao trong điều kiện mới của đất nước.

Bàn về phương hướng, nhiệm vụ, hội nghị chỉ rõ: Công tác HNQT và ĐNQP giai đoạn 2018-2020 cần tiếp tục triển khai theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; coi trọng hợp tác quốc phòng song phương với các đối tác chủ chốt, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập vào thực chất, đạt hiệu quả thiết thực; chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; tích cực triển khai Đề án Quân đội tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; chủ động chuẩn bị mọi mặt để đảm bảo tổ chức thành công các hoạt động ĐNQP trong năm Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN 2020…

Dự và chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định: Công tác HNQT và ĐNQP giai đoạn 2015-2018 đã có bước chuyển quan trọng trên tất cả các mặt, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá là một trong những điểm sáng của Quân đội trong thời gian qua.

Ðại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị toàn quân thời gian tới cần tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại; phát huy đặc trưng, lợi thế của HNQT và ÐNQP trong xây dựng lòng tin chiến lược với các nước; nỗ lực tạo lập thế trận vững chắc Quốc phòng - An  ninh - Ðối ngoại dưới sự lãnh đạo của Ðảng và quản lý của Nhà nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định... 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng