DMCA.com Protection Status

71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam:

Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu

Lữ đoàn 144 - Bộ Tổng tham mưu là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, canh gác bảo vệ an toàn tuyệt đối Sở chỉ huy, Cơ quan Bộ Quốc phòng, các mục tiêu trọng yếu được giao và sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ khác.

Vì thế các phân đội trong Lữ đoàn rất tích cực huấn luyện, rèn luyện và cơ động nhanh nhất, trong điều kiện khó khăn nhất để xử lý tốt nhất khi có tình huống xảy ra.

Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 1 Luyện tập điều lệnh đội ngũ.
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 2 Kiểm tra chiến sĩ thực hiện cắt tóc 3 phân.
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 3 Chiến sĩ trẻ trong hàng quân.
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 4 Trên bãi tập bắn súng bộ binh.
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 5 Động tác nằm bắn.
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 6 Đứng bắn.
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 7 Tặng hoa các chiến sĩ bắn giỏi.
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 8 Cơ động nhanh bằng xe thiết giáp.
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 9 Luyện tập những đòn đánh hiểm.
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 10 Rèn luyện đội tay.
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 11
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 12
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 13
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 14 Bí mật tiếp cận mục tiêu.
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 15 Luyện tập cơ động bí mật.
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 16 Rèn luyện chính quy ngay trên bãi tập.
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 17 Chiến sĩ Thiết giáp vui mừng sau mỗi lần hoàn thành tốt nhiệm vụ
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 18 Rèn luyện cơ bắp.
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 19 Vui chơi trong ngày nghỉ
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 20 Luyện võ tay không.
Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu - ảnh 21 Tranh chấp quyết liệt trên không.

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng