Xóa 'điểm trắng' văn hóa trên biên giới, hải đảo

TP - Theo Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Đồn biên phòng và các đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng (BĐBP) sẽ được hỗ trợ trang thiết bị, sản phẩm văn hóa thông tin để xóa các “điểm trắng” văn hóa tại vùng biên giới, ven biển, hải đảo.

Xóa 'điểm trắng' văn hóa trên biên giới, hải đảo

Chương trình gồm 3 dự án thành phần: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa; phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Qua đó, phấn đấu đến năm 2020 hỗ trợ tu bổ, tôn tạo tổng thể 20 di sản văn hóa thế giới, di tích quốc gia đặc biệt và một số di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu; hỗ trợ đầu tư khu lưu niệm, nhà lưu niệm 5 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của dân tộc; hỗ trợ nâng cấp, tu bổ cấp thiết khoảng 400 lượt di tích cấp quốc gia; thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, các lễ hội dân gian tiêu biểu của dân tộc, ưu tiên bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người; bảo tồn 15 làng, bản, buôn truyền thống để khai thác phát triển du lịch văn hóa… 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá