Hành trình nhân ái của thí sinh HHVN 2016 Tường Vy

Video
Hoạt động nhân ái của Tường Vy là giúp các em học sinh thoát khỏi tình trạng học tập trong những không gian cũ kĩ, từng mảng tường vỡ vụn và khu hành lang tối tăm.

VIDEO MỚI NHẤT