Sân khấu đêm Chung khảo phía Bắc trước giờ G nhìn từ flycam

Video
Sân khấu Chung khảo phía Bắc có quy mô hoành tráng, lớn nhất từ trước đến nay với bề ngang hơn 40m, tất cả trang thiết bị đều được vận chuyện từ TP Hồ Chí Minh và các đơn vị thi công uy tín ở Hà Nội vào Cửa Lò.