Thí sinh HHVN 2016 Thùy Dung 'dạn dĩ trong đêm' ở Lý Sơn

Video
Với Thuỳ Dung, lần đầu tiên đặt chân đến huyện đảo xa xôi và thực hiện dự án lắp đặt đèn đường mang ánh sáng đến cho bà con huyện đảo là một kỷ niệm đặc biệt và vô cùng ý nghĩa.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT