Tiết mục mở màn đêm chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2014

Video
Tiết mục mở màn trong đêm chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2014 mang tên "Gót hồng đất Bắc" do Đoàn nghệ thuật Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Bộ Công An và 40 thí sinh trình bày.

VIDEO MỚI NHẤT