Trước giờ Chung khảo Hoa hậu phía Nam 2014

Video
Cùng xem những hình ảnh về công tác chuẩn bị trước giờ khai mạc đêm Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2014.

VIDEO MỚI NHẤT