Vương miện Hoa hậu đặc biệt được chế tác như thế nào?

Video
Chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014, tác phẩm nghệ thuật do Nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn và 20 nghệ nhân Ngọc trai Hoàng Gia thiết kế và chế tác trong ba tháng.

VIDEO MỚI NHẤT