Bảng điểm, ảnh hiếm thời niên thiếu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Theo Trung tướng Phạm Hồng Cư: Rất nhiều câu chuyện sẽ chẳng ai biết nếu tướng Giáp không kể lại. Chẳng hạn, đó là việc ông đỗ đầu kỳ thi tốt nghiệp bậc sơ học ở tỉnh Quảng Bình. Nhưng năm 13 tuổi, ông lại thi trượt vào Quốc học Huế.

Bảng điểm, ảnh hiếm thời niên thiếu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

> Gặp tác giả câu đối về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
> 'Võ thấu lòng dân võ hóa Văn'

Đây là những hình ảnh được trích trong cuốn "Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - hình ảnh và tư liệu chọn lọc" của Nhà xuất bản Thời Đại:

Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1930
Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1930.
Đơn đăng ký xin vào Luật khoa Đại học của ông
Đơn đăng ký xin vào Luật khoa Đại học của ông .
Chứng chỉ thi đỗ Luật khoa cử nhân
Chứng chỉ thi đỗ Luật khoa cử nhân .
Đơn xin truy nộp học phí vì chưa đủ tiền nộp đúng hạn từ đầu năm
Đơn xin truy nộp học phí vì chưa đủ tiền nộp đúng hạn từ đầu năm .
Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi là sinh viên Luật khoa Đại học Đông Dương (1934)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi là sinh viên Luật khoa Đại học Đông Dương (1934).
Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi còn trẻ trước cửa tòa báo Le Travail 20/4/1937
Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi còn trẻ trước cửa tòa báo Le Travail 20/4/1937.
Bảng điểm các năm từ 1934-1938
Bảng điểm các năm từ 1934-1938 .


Nguồn Zing News

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng