Những trò 'nhất quỷ nhì ma' kinh điển của học trò

Thầy 'troll' trò bằng cách cho làm bài kiểm tra bất ngờ. Trò 'troll' bạn bằng cách đặt vật lạ dưới ghế ngồi.

Những trò 'nhất quỷ nhì ma' kinh điển của học trò

Những trò 'nhất quỷ nhì ma' kinh điển của học trò - ảnh 1

Những trò 'nhất quỷ nhì ma' kinh điển của học trò - ảnh 2

Những trò 'nhất quỷ nhì ma' kinh điển của học trò - ảnh 3

Những trò 'nhất quỷ nhì ma' kinh điển của học trò - ảnh 4

Những trò 'nhất quỷ nhì ma' kinh điển của học trò - ảnh 5

Những trò 'nhất quỷ nhì ma' kinh điển của học trò - ảnh 6

Những trò 'nhất quỷ nhì ma' kinh điển của học trò - ảnh 7

Theo Hoa Học trò

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá