Ở nơi lương giáo viên gần 1 tỷ đồng/năm

Một cuộc khảo sát mới đây từ 21 quốc gia chỉ ra mức lương của giáo viên trên thế giới có sự khác biệt rõ rệt.

Ở nơi lương giáo viên gần 1 tỷ đồng/năm

Ở nơi lương giáo viên gần 1 tỷ đồng/năm

Một cuộc khảo sát mới đây từ 21 quốc gia chỉ ra mức lương của giáo viên trên thế giới có sự khác biệt rõ rệt.

1. Trung quốc. Mức lương bình quân của giáo viên: 17.730 USD/năm
1. Trung quốc. Mức lương bình quân của giáo viên: 17.730 USD/năm.
2. Hy Lạp. Mức lương bình quân của giáo viên: 23.341 USD/năm
2. Hy Lạp. Mức lương bình quân của giáo viên: 23.341 USD/năm.
3. Thổ Nhĩ Kỳ. Mức lương bình quân của giáo viên: 25.378 USD/năm
3. Thổ Nhĩ Kỳ. Mức lương bình quân của giáo viên: 25.378 USD/năm.
4. Hàn Quốc. Mức lương bình quân của giáo viên: 43.874 USD/năm
4. Hàn Quốc. Mức lương bình quân của giáo viên: 43.874 USD/năm.
5. New Zealand. Mức lương bình quân của giáo viên: 28.438 USD/năm
5. New Zealand. Mức lương bình quân của giáo viên: 28.438 USD/năm.


6. Ai cập. Mức lương bình quân của giáo viên: 10.604 USD/năm
6. Ai cập. Mức lương bình quân của giáo viên: 10.604 USD/năm.
7. Singapore. Mức lương bình quân của giáo viên: 45.755 USD/năm
7. Singapore. Mức lương bình quân của giáo viên: 45.755 USD/năm.
8. Hà Lan. Mức lương bình quân của giáo viên: 37.218 USD/năm
8. Hà Lan. Mức lương bình quân của giáo viên: 37.218 USD/năm.
9. Mỹ. Mức lương bình quân của giáo viên: 44.917 USD/năm
9. Mỹ. Mức lương bình quân của giáo viên: 44.917 USD/năm.
10. Anh. Mức lương bình quân của giáo viên: 33.377 USD/năm
10. Anh. Mức lương bình quân của giáo viên: 33.377 USD/năm.
 

Theo VTC News

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng