T.Ư Đoàn thành lập Phòng Tổ chức cơ sở

TP - Căn cứ nhu cầu công tác, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn vừa quyết định thành lập Phòng Tổ chức cơ sở thuộc Ban Tổ chức T.Ư Đoàn.

> Phát huy vai trò thanh niên làm kinh tế tập thể
> Phát triển hợp tác xã thanh niên bằng website

Theo đó, Phòng Tổ chức cơ sở có nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng ban Tổ chức giúp Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan T.Ư Đoàn một số công việc như: Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đoàn để tham mưu cho BCH, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn triển khai thực hiện; Thẩm định các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đoàn; Công tác tổ chức, cán bộ cơ sở thuộc thẩm quyền của BCH, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn...

Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định điều động và bổ nhiệm anh Đinh Quốc Thiện, Bí thư Đoàn Khối cơ quan T.Ư Đoàn giữ chức Trưởng Phòng Tổ chức cơ sở, kể từ ngày 15/6/2013.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá