Xếp chữ ủng hộ hôn nhân đồng tính

Khoảng 100 bạn trẻ đã xếp thành chữ "Tôi đồng ý - LGBT" ủng hộ hôn nhân đồng tính.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng