Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

TPO - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có hơn 60 năm xây dựng, trưởng thành. Hội LHTN Việt Nam thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 1
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 2
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 3
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 4
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 5
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 6
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 7
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 8
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 9
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 10
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 11
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 12
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 13  

Nguồn: Cổng Tri thức Thánh Gióng

Cùng chuyên mục

Xem thêm Infographics

Mới - Nóng