Chỉ tiêu dự kiến vào ĐH Nha Trang, Y tế Công cộng

TPO- ĐH Nha Trang thông báo, năm 2012, trường dự kiến tuyển 3.200 chỉ tiêu (2.400 hệ đại học, 800 cao đẳng) và thi bổ sung khối A1. ĐH Y tế Công cộng, năm 2012, dự kiến tuyển 170 chỉ tiêu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chỉ tiêu chi tiết vào các ngành của ĐH Nha Trang như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG (Tổng chỉ tiêu 3200)

(Ký hiệu trường: TSB, TSN, TSS)

Hệ đào tạo

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012

Các ngành đào tạo trình đại học:

2.400

Kỹ thuật khai thác thủy sản (chuyên ngành Quản lý khai thác thủy sản)

D620304

A, A1, D1,3

60

Khoa học hàng hải (chuyên ngành An toàn hàng hải)

D840106

A, A1

60

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

A, A1

70

Công nghệ chế tạo máy

D510202

A, A1

70

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành nhiệt, điện lạnh)

D510206

A, A1

70

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

A, A1

70

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A, A1

120

Kỹ thuật tàu thủy (gồm 3 chuyên ngành: Đóng tàu thủy, Thiết kế tàu thủy và Động lực tàu thủy)

D520122

A, A1

140

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

D510103

A, A1

140

Công nghệ thông tin

D480201

A,A1,D1

120

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A,A1,D1

60

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

A,A1, B

140

Công nghệ thực phẩm

D540101

A,A1, B

140

Công nghệ sinh học

D420201

A,A1, B

70

Công nghệ chế biến thủy sản

D540105

A,A1, B

70

Nuôi trồng thủy sản

D620301

B

70

Bệnh học thủy sản

D620302

B

70

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

B

70

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1,3

140

Kinh doanh thương mại

D340121

A,A1,D1,3

70

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

A,A1,D1,3

140

Kinh tế nông nghiệp (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý thủy sản)

D620115

A,A1,D1,3

70

Kế toán

D340301

A,A1,D1,3

140

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A,A1,D1,3

140

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

90

Các ngành đào tạo cao đẳng:

800

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (gồm 3 chuyên ngành: Điện lạnh, Cơ điện và Cơ điện lạnh)

C510206

A, A1

70

Điều khiển tàu biển

C840107

A, A1

50

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1

70

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203

A, A1

70

Công nghệ thực phẩm

C540102

A,A1, B

90

Công nghệ chế biến thủy sản

C540105

A,A1, B

70

Nuôi trồng thủy sản

C620301

B

70

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1,D1,3

70

Kế toán

C340301

A,A1,D1,3

120

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1,3

120

Năm 2012, trường ĐH Y tế công cộng tuyển sinh 170 chỉ tiêu Cử nhân Y tế công cộng (khối B).

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa-Giáo

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá